Visar alla 6 resultat

Lysergsyradietylamid (LSD), även känd som syra. Det är en kemisk hallucinogen som vanligtvis säljs som små rutor av papper, en vätska eller pellets (mikro-prickar). En LSD-upplevelse liknar på många sätt psilocybinsvampar, men ofta känner individer att de bättre kan styra och kontrollera upplevelsen.

ANVÄNDNING AV LSD

Till att börja med, från 1950-talet till 1970-talet, är lysergsyradietylamid forskning för beteende- och personlighetsförändringar, såväl som remission av psykiatriska symtom vid en mängd olika sjukdomar. Ångest, sorg, psykosomatiska störningar och beroende behandlades alla med LSD. Men de flesta av studierna genomfördes inte enligt gällande standarder, och det tog flera decennier innan intresset för LSD-forskning och dess terapeutiska potential inom psykiatrin återuppstod. Målet med denna studie är att hitta randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska prövningar som utvärderar möjlig användning av LSD inom psykiatrin. Den systematiska granskningen genomförs enligt PRISMA-principerna. En PubMed-sökning gav följande resultat.

Psykedeliskgemenskap